ROTTERDAM

Weena 723 - C7.077
3013AM Rotterdam
Tel: + 31 (0)10 437 22 69
E-mail: info@agendum.nl

Een optimaal handhaafproces

Optimaal handhaafproces

Efficiënte en slimme scanverwerking

Het handhaven komt in de praktijk neer op het signaleren of de regels worden nageleefd of overtreden, het controleren van informatie en het eventueel opvolgen. Voor parkeerhandhaving heeft Agendum de SCANMAN ontwikkeld. Deze applicatie zorgt ervoor dat het gehele uitvoerende handhaafproces – van het signaleren van voertuigen tot en met het uitschrijven van een naheffingsaanslag – automatisch plaatsvindt. Dat is de meest efficiënte en minst foutgevoelige manier: de benodigde tijd om te handhaven is minimaal en de meest geschikte middelen worden ingezet.

Download brochure

Hoe werkt het?

De SCANMAN controleert in de parkeerrechtendatabase of er voor het gescande kenteken een parkeerrecht aanwezig is. Als dit niet het geval is, vindt in de SCANMAN de controle plaats of er mogelijk een naheffing/boete moet worden opgelegd.
De SCANMAN kan zo nodig ook meerdere databases tegelijkertijd bevragen. Als er geen parkeerrechtendatabases zijn, kan de SCANMAN ook vergunningenbestanden inlezen.

Saas

Het SCANMAN platform wordt aangeboden als Software-as-a-Service. De software is geïnstalleerd bij een gecertificeerde hostingaanbieder. U hoeft geen specifieke hardware aan te schaffen en heeft een beveiligde toegang via internet om de instellingen te beheren.
Onze Service Manager ondersteunt u met technische support en begeleiding bij de optimialisatie van uw handhaafproces.

 

De SCANMAN is een open platform dat eenvoudig koppelt aan alle soorten ondersteunende systemen, zoals scanmiddelen, handcomputers, parkeerrechten databases, vergunningenadministraties, bonnen-administraties en bestaande management-informatiesystemen.

Controle op het proces met Dashboard

Het Dashboard geeft inzicht in de voortgang van het actuele handhaafproces en de prestaties van de handhaafteams gedurende de dag. Vrijwel real-time wordt het gehele operationele scan- en scanverwerkingsproces getoond. Zo kan er in geval van anomalieën tijdig worden ingegrepen en de handhaafoperatie direct worden bijgestuurd.

Slimme voorselectie van scans voor efficiënte handhaving

Het SCANMAN platform direct en automatisch de incorrecte of onvolledige scans uit het proces. Zo ontvangt een handhaver uitsluitend scans van auto’s waarvan de kans dat een naheffingsaanslag kan worden uitgeschreven reëel is. De handhaver voert geen onnodige controles meer uit en kan veel meer werk doen in dezelfde tijd.

Extra efficiency door controle op afstand

De optionele SCANMAN Desk Force is een applicatie die alle informatie over een scan eerst overzichtelijk op een scherm aanbiedt.
Een handhaver kan via het scherm de scans selecteren die op straat gecontroleerd moeten worden en stuurt deze direct door naar collega’s op locatie. Op deze manier kan het aantal controles op straat worden gereduceerd met wel 90%.

Real time inzicht

dashboardAgendum

Meer weten over de Scanman?

Neem contact met ons op