ROTTERDAM

Weena 723 - C7.077
3013AM Rotterdam
Tel: + 31 (0)10 437 22 69
E-mail: info@agendum.nl

Analyse van parkeerdata

Analyse parkeerdata

Meer doen met parkeerdata

Agendum helpt gemeenten om parkeerdata slim te gebruiken. De rapportagetool INFOMAN van Agendum is een onmisbare bron voor het ontwikkelen van parkeer- en mobiliteitsbeleid. INFOMAN stelt teamleiders, management en beleidsmakers in staat om betere beslissingen te nemen, op basis van de uitkomsten van het handhaafproces en het parkeergedrag.

De INFOMAN rapporten zijn webbased en geven inzicht in de resultaten van het handhaafproces en de mate waarin de doelstellingen worden gehaald. De lay-out is zeer gebruiksvriendelijk en met slechts enkele klikken kan de informatie direct en gemakkelijk worden gefilterd van een hoog naar gedetailleerd niveau.

De INFOMAN verwerkt en analyseert de gegevens afkomstig van scanvoertuigen, sensoren en andere databronnen. De informatie op het dashboard en de rapportages geven inzicht in het rendement van het handhaven en trends in het parkeergedrag.

infoman2

Management informatie

   • Productiviteit
    Wat is de productiviteit van het dagelijkse operationele proces?
   • Resultaten
    Worden de doelstellingen gehaald in termen van digitaliseringsgraad, betalingsbereidheid en handhaafintensiteit?
   • Proces
    Waar en hoe kan het proces verbeterd worden?

Rekening houden met buurtverschillen

Om efficiënt en doelgericht te kunnen handhaven is het belangrijk rekening te houden met de verschillen tussen buurten. De urgentie om te handhaven kan per buurt en per moment namelijk sterk verschillen.

Daarvoor is de Area Profiler ontwikkeld. Deze applicatie registreert van alle buurten kenmerken als de betalingsgraad, gemiddelde handhaaftijd en het meest geschikte handhaafmiddel. Deze informatie is essentieel om het handhaafproces gerichter aan te sturen en het beleid te verbeteren.

Meer weten over de Infoman?

Neem contact met ons op